Mensen met een verstandelijke beperking

Voor vrijwilligers die zich inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking, is het heel belangrijk om te weten welke positie ze innemen. Mensen met een verstandelijke beperking lopen meer risico om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. Er is ook een groter risico dat ze seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan vertonen, of zelf pleger van seksueel misbruik worden. Dat blijkt uit onderzoek. Wanneer je als vrijwilliger met deze groep mensen werkt, is het belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Ze zijn sterk afhankelijk van jou. Ze kunnen meestal niet goed grenzen stellen. En vaak vindt deze groep mensen het prettig om je even vast te houden en om zelf vast gehouden of aangeraakt te worden. Wat wel of niet 'normaal' is; wat wel of niet 'mag' is voor hen lang niet altijd duidelijk. Daarom is het zo enorm belangrijk om je bewust te zijn van je positie als vrijwilliger. Voor organisaties en besturen die zich richten op mensen met een verstandelijke beperking is het besef van de risico's op seksueel misbruik essentieel. Dus zorg voor een veilige omgeving en zorg ervoor dat er beleid is en dat het gesprek erover op gang komt en blijft. Over seksualiteit en verstandelijke beperking kun je meer lezen op begrensdeliefde.nl. Daar vind je ook hulpmiddelen.