Wat is seksueel ongewenst gedrag?

Seksueel ongewenst gedrag heeft een duidelijk omschrijving: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door degene die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en /of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, met en zonder verstandelijke beperking) ; en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Maar met een omschrijving ben je er nog niet. Het uitgangspunt is dat minderjarigen en /of mensen met een verstandelijke beperking zelf de grenzen bepalen. Ze geven zelf aan wat mag, omdat de vrijwilliger de 'macht' heeft. Vrijwilligers moeten zich natuurlijk houden aan de gedragscode en omgangsregels van de organisatie. En ze moeten zich gedragen zoals je dat 'normaal' vindt in de samenleving.