Hoe herken je verkeerd gedrag?

Seksueel ongewenst gedrag kun je herkennen. Zowel bij de pleger als bij het slachtoffer. Een duidelijke verandering in het gedrag bij een kind of iemand met een verstandelijk beperking kan een teken zijn dat er iets aan de hand is. Als diegene bijvoorbeeld ineens geen zin meer heeft in de activiteiten. Daar kunnen vervelende ervaringen achter zitten, maar dat hoeft niet. Soms vertellen kinderen zelf dat er iets gebeurt dat ze niet prettig vinden. Andere kinderen krijgen bijvoorbeeld lichamelijke klachten zoals  buikpijn, slaapproblemen en onverklaarbare angsten. Neem dit serieus. Vraag ernaar bij de ouders en vertel het aan de vertrouwenspersoon.

Ook de pleger vertoont gedrag dat je mogelijk kunt herkennen. Bijvoorbeeld door zich af te zonderen met een kind. Door hem of haar erg veel aandacht te geven. Een pleger zal misschien erg vaak willen invallen of andere vrijwilligers naar huis sturen ('ik red het wel alleen'). Misschien heeft een mogelijke pleger het vaak over onderwerpen die met seks te maken hebben.

Belangrijk is in ieder geval om naar je intuïtie te luisteren. Je voelt al snel of er bijvoorbeeld een gespannen sfeer is wanner een bepaald vrijwilliger werkt. Of je ziet dat een kind zich niet helemaal prettig voelt. Heb je zulke twijfels, spreek die dan uit. Overleg met de vertrouwenspersoon van je organisatie hierover. Samen kun je dan kijken wat de beste aanpak is.