Verklaring Omtrent Gedrag

Geeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zekerheid?

Zelfs als een vrijwilliger een VOG heeft, is het nog mogelijk dat die in de fout gaat. Hoe komt dat? Bij een VOG-aanvraag onderzoekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor zijn werk in de vrijwilligersorganisatie. Als iemand een VOG heeft, hoeft dat dus niet te betekenen dat hij nooit met Justitie in aanraking is geweest. Maar een VOG aanvragen voor vrijwilligers laat wel zien dat je als vrijwilligersorganisatie bewust bezig met het zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving. En dat schrikt de mensen die verkeerde dingen willen doen in veel gevallen wel af.

Wie moet een VOG hebben?

Eigenlijk moet elke vrijwilliger die met  kinderen of mensen met een verstandelijke beperking werkt een VOG hebben. Als iemand geen VOG kan krijgen is hij of zij al eens veroordeeld voor een zedendelict. Maar checken of iemand de VOG heeft is niet genoeg. Vaak worden plegers alleen maar weggestuurd zonder aangifte bij politie. Dan krijg je als organisatie geen slechte publiciteit. Soms nemen ouders de beslissing om er geen zaak van te maken omdat ze het al zwaar genoeg vinden voor hun kind. Als die dan ook nog aan een rechtzaak moet gaan meewerken... Maar de pleger kan dan zo weer ergens anders aan de slag. Gelukkig doen steeds meer organisaties wel aangifte of ze zorgen dat een pleger op de registratielijst komt. Wie op die lijst staat heeft is in de fout gegaan en mag geen vrijwilligerswerk meer doen. Deze registratielijst gaat verder dan de VOG. Zo maken we het als vrijwilligersorganisaties veiliger.

Hoe kan ik een VOG aanvragen?

De VOG - verklaring omtrent gedrag - kun je aanvragen op gratisvog.nl.