Het tuchtrecht

Wat is het verschil tussen strafrecht en tuchtrecht?

Het tuchtrecht is van de organisatie; het strafrecht is van Justitie. Via het tuchtrecht kan je als organisatie iemand die zich niet houdt aan de afspraken (bijvoorbeeld de gedragsregels van de organisatie) aanpakken. Met het tuchtrecht kun je ook zaken aanpakken waar Justitie niets mee kan. Een maatregel volgens het tuchtrecht is vooral bedoeld om de omgeving van het kind of iemand met een verstandelijke beperking veiliger te maken. In het tuchtrecht gaat het niet allereerst om straf. Met het tuchtrecht kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand niet meer vrijwilliger mag zijn bij jouw organisatie. Soms mag iemand helemaal geen vrijwilligerswerk met minderjarigen meer doen. 

Als er iets mis is, zie je vaak wel dat de rechter en de tuchtcommissie rekening houden met elkaars visie of uitspraak. Vanuit de NOV adviseren we iedere vrijwilligersorganisatie om het tuchtrecht toe te passen, zoals wij dat hebben vastgelegd. Als je dat doet kun je namelijk ook gebruikmaken van het registratiesysteem.

Welke straf staat er op seksueel misbruik?

In het Wetboek van Strafrecht staat wat strafbare feiten zijn. Welke straf iemand krijgt die seksueel misbruik heeft gepleegd valt niet een twee drie te zeggen. Dat hangt af van allerlei omstandigheden. De rechter bepaalt uiteindelijk welke straf iemand krijgt. Afhankelijk van hoe zwaar iemand in de fout is gegaan, pas je het tuchtrecht of het strafrecht toe. Soms is het voldoende om iemand uit te sluiten van vrijwilligerswerk in jouw organisatie. In andere gevallen kan het nodig zijn  om er een strafzaak van te maken en politie en Justitie in te schakelen. Het beste is natuurlijk om ervoor te zorgen dat de kans op misbruik zo klein mogelijk is. Dus om je organisatie zo veilig mogelijk te maken.